STICHTING
DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID

De Stichting Maatschappij van Weldadigheid

De Stichting Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord heeft binnen ons bedrijf een speciale plaats ingenomen. In 2006 is het idee ontstaan om samen een Onderhoudsdienst op te zetten die zich specifiek bezighoudt met het totale onderhoud van de panden in het bezit van de Maatschappij. Jammer genoeg is de Onderhoudsdienst in 2017 opgeheven. Sindsdien voert De HJL Groep zelf alle renovatie-, onderhoud-, reparatie- en schilderwerk uit aan de koloniale panden in het gebied.

2018-07-03 07.43.56

Hoeve Marianne te Wilhelminaoord - geheel geschilderd, dus ook het zgn. Oelebord.

Monumenten in beeld

De Maatschappij heeft nog 65 panden in bezit waaronder koloniewoningen, boerderijen, voormalige schooltjes, een fabriek en een kerkje. Van deze 65 panden staan er 30 op de Rijksmonumentenlijst. De geschiedenis leert dat het geen gemakkelijke opgave is om het werk van deze bijna 200 jaar oude instelling voort te zetten; sociaal-, cultureel-, economisch-, agrarisch-, bosbouw- en onderhoudskundig zijn hier nogal wat gelden mee gemoeid.

Werelderfgoedlijst van Unesco

In 2018 bestaat de Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar en de viering hiervan is al achter de rug. In datzelfde jaar hoopt de Maatschappij met het cultureel- en natuurlijk erfgoed in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen, Ommerschans en de zusterkoloniën Wortel en Merksplas in België op de Werelderfgoedlijst te worden opgenomen. Helaas is de opname op de Werelderfgoedlijst uitgesteld tot 2019 met wat opmerkingen tot verbetering, er is goede hoop dat het in 2019 lukt.

Voor meer informatie over de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid: www.mvwfrederiksoord.nl

IMG_0172

Werkzaamheden aan voorheen het Inforium te Frederiksoord, nu het Huis van Weldadigheid.

REPARATIE AAN MONUMENTAAL PAND

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken over werkzaamheden aan een rijks- of monumentaal pand?
We geven u graag met deskundig advies.