De HJL Groep

Vanaf 1 april 2021 verhuisd van Midden 113 in Wapserveen naar Oeveraseweg 7b in Havelte.

De HJL Groep werkt voor particulieren, bedrijven en stichtingen. In nauwe samenwerking met Bouwbedrijf Broekman en Installatiebedrijf Sjabbens voert De HJL Groep ook alle voorkomend onderhoud-, reparatie- en schilderwerk uit aan de gebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid.

Welke werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren? Bekijk de foto’s van projecten.

Maatschappelijk betrokken.

De HJL Groep hecht veel belang aan betrokkenheid bij het lokale verenigingsleven. Naast persoonlijke betrokkenheid uit zich dat ook in de vorm van sponsoring van diverse evenementen en (sport)verenigingen.

Onze medewerkers:

Jan Gorte (vennoot): allround en totaalonderhoud
André Booiman (vennoot): allround, schilder en totaalonderhoud
Maarten Pels: (ZZP) totaalonderhoud en bestratingen
Damian Vester: vakantiewerker
Henk Veldmeijer (ZZP): schilder
Hans Spannenburg (vennoot): bouw-, verbouw en onderhoud
Jim Coenraad: derdejaars leerling schilder
Henk van Nieuwenhoven: (ZZP) bouw-, verbouw en onderhoud
Bert Velthuis (ZZP): schilder
Philip Haverman: leerling allround

Over Jan Gorte

Jan Gorte (1964) werd geboren in Wapserveen. Na de lagere school ging hij naar de landbouwschool in Meppel, waar hij stage liep bij verschillende bedrijven. Na zijn stage bij Aannemersbedrijf Hoogenberg en Technisch bedrijf Bruggeman in Havelte kwam hij als stagiaire. Na zijn stage bleef Jan hangen, eerst bijna twee jaar in loondienst en later als compagnon c.q. medevennoot in de Vennootschap Onder Firma.

Over André Booiman

André Booiman (1979) is geboren in Meppel. Na zijn opleiding Bouwtechniek schilderen in Meppel kwam hij in 1995 als leerling schilder via het SPOS in Zwolle terecht bij De HJL Groep. Hij doorliep de opleiding als aspirant- en later als gezelschilder met goed gevolg en trad daarna in dienst van De HJL Groep tot april 2016. Inmiddels is André toegetreden tot de vennootschap en bestaat De HJL Groep nu uit drie vennoten.

Over Hans Spannenburg

Hans Spannenburg (1967) werd geboren in Maassluis. Na zijn opleiding LTS bouwkunde heeft hij het vak geleerd bij een aantal bedrijven en is in 1991 verhuist naar Wapserveen. Heeft daar een aantal jaren gewerkt bij Bouwbedrijf J.F. Dijkstra in Nijensleek en daarna bij Bouwbedrijf Moes in Dwingeloo. Is in 2012 voor zichzelf begonnen als ZZPer en werkte al voorzichtig samen met De HJL Groep, dit beviel zo goed dat er in 2019 een volledige samenwerking is ontstaan.

Redactioneel “In Westerveld” mei 2018

Download hier het volledige artikel.

Leveringsvoorwaarden

Vakmensen uit vier disciplines afwerking & schilderen, onderhoud & reparatie, renovatie & impregneren en bouw & verbouw hebben zich verenigd in De HJL Groep. Ze doen een beroep op elkaar wanneer dat nodig is en versterken hiermee de geleverde KWALITEIT IN DIENSTVERLENING! Bekijk onze leveringsvoorwaarden.