Oplossen vochtproblemen

Vocht onder de vloer

Vocht en kou in een woning zorgen voor veel ongemak, zoals schimmelige plekken achter meubels, een vloer die kil aanvoel of een muffe lucht in huis. Ook kan aanhoudende vocht ernstige schade veroorzaken, zoals betonrot en corrosie van uw leidingen.

Mos, algen en optrekkend vocht aan de buitenzijde ontstaat meestal door een slechte waterafvoer, slecht voegwerk en een slechte of verouderde constructie. Een combinatie van deze factoren met bijvoorbeeld een te hoge grondwaterpeil geeft binnenshuis een te hoge relatieve luchtvochtigheid waardoor schimmelvorming en huiszwam kan optreden met alle gevolgen van dien.

Vochtdoorslag van muren

Bladderende muurverf, afbrokkelend pleisterwerk, rotte vloerbalkkoppen en zoutuitbloeiingen duiden op een teveel aan vocht in muurwerk. Vochtige en natte muren veroorzaken erg veel warmteverlies, een onbehaaglijk binnenklimaat en verlagen de levensduur van het gebouw. Ernstige vochtoverlast maakt kelders onbruikbaar en veroorzaakt zwam in begane grondvloeren.

Lekkagevocht en regendoorslag

In oudere woningen of bij gebruik van slechte bouwmaterialen kan regen doorslaan via de buitenmuren. Ook verkeerd gelegde verbindingen tussen binnen- en buitenspouwblad of spouwvervuiling (klodders cement of slecht aangebrachte isolatiematerialen) geven vochtdoorslag naar de binnenmuren. In verouderd metsel- of voegwerk treedt vaak scheurvorming op. Wanneer dit niet tijdig wordt hersteld, is er grote kans op doorslaand vocht. Ook verkeerd gelegde of kapotte pannen, verstopte of lekke dakgoten en platte daken geven vochtoverlast.

 Oplossing voor vochtproblemen

Met impregneermiddelen en/of isolerende en ventilerende maatregelen zijn vochtproblemen meestal goed op te lossen. Als er schimmels en zwammen aanwezig zijn, worden deze vooraf bestreden inclusief een curatieve behandeling. Bij constatering van houtworm en boktor kan deze alleen bestreden worden met chemische, voor de mens niet schadelijke, middelen. De HJL Groep streeft altijd naar een duurzame oplossing voor de vochtproblemen.

Oplossingen zijn:

– Injecteren
– Gevel- en vloerreiniging
– Vervangen van voegwerk
Impregneren
– Constructief verlijmen
– Kruipruimte isolatie

Heeft u een vermoeden van vochtdoorslag, een vochtige kruipruimte of kelder, huiszwam, houtworm of boktor? Wilt u meer informatie over mogelijke oplossingen voor de vochtproblemen in uw woning? Neem dan gerust contact met ons op.